Menu
Log in


Log in


लेझीम कार्यशाळा २०२४ / Lezim Workshop Zurich-2024

  • 25 Aug 2024
  • 12:00 PM - 5:00 PM
  • KJAD, Storchengasse 14 , Dūbendorf

Registration

Registrations are closed !


नमस्कार मंडळी,

गणपती ला अजून जरी वेळ असला तरी सुट्टी संपल्यावर लगेचच येतायत आणि सुट्टीला आपल्यापैकी बरेच लोक भारतात असतील म्हणून पुढचा कार्यक्रम आत्ताच जाहीर करत आहोत जेणेकरून २५ ऑगस्ट २०२४ तुम्हाला आत्तापासूनच ब्लॉक करता येईल

रविवार दिनांक २५ ऑगस्ट २०२४ रोजी गणपतीची मूर्ती बनवण्याचे वर्कशॉप आणि त्याच दिवशी बृहन महाराष्ट्र मंडळाच्या गणेशोत्सवाच्या कार्यक्रमात पुढच्या पिढीतर्फे होणाऱ्या लेझीमची प्रॅक्टिस असे दोन कार्यक्रम होतील.

कार्यक्रमाची रूपरेषा खालील प्रमाणे आहे.

दुपारी १२:०० ते दुपारी २:०० : पॉट लक भोजन (नोंदणीकृत मुले आणि कुटुंबीय सर्वांसाठी)

दुपारी २:०० ते दुपारी ५:०० : लेझीम प्रॅक्टिस (नोंदणीकृत मुलांसाठी)

स्थान: KJAD, Storchengasse 14 , Dūbendorf

  • लेझीम प्रॅक्टिस वय वर्ष १० आणि वरच्या मुलांसाठी असेल. यात मुलांच्या संख्येचे बंधन नाही

कार्यक्रमाचे शुल्क (लेझीम प्रॅक्टिस ) -  मोफत


वर्कशॉप आणि लेझीम चे कार्यक्रम जरी फक्त मुलांसाठी असले तरी पॉट लक साठी तुम्ही सहकुटुंब सहभाग घेऊ शकता. काही लोकांना जरी नुसत्या पॉटलक साठी यायचे असेल तरी सुध्दा चालेल. पॉटलकच्या वेळी पालकांची आणि मुलांची ओळख व्हावी असा उद्देश आहे.