२०२२ मधील प्रस्तावित कार्यक्रम

रविवार ३० ऑक्टोबर दिवाळी उत्सव - झ्युरिक

शनिवार ५ नोव्हेंबर नोव्हेंबर दिवाळी उत्सव - जिनिव्हा

BMMS Sponsors