२०२२ मधील मंडळाचे प्रस्तावित कार्यक्रम

बृहन महाराष्ट्र मंडळ स्वित्झर्लंडच्या या वर्षातील पुढील काही कार्यक्रमांच्या तारखा ठरवल्या आहेत. यांची नोंद करून दिवस नक्की राखून ठेवा.

रविवार १४ ऑगस्ट: भारतीय क्रांतिकारक - पुष्प नववे

शनिवार २७ ऑगस्ट: दही हंडी - झ्युरिक

शनिवार ३ सप्टेंबर : गणेश उत्सव - जिनिव्हा

रविवार ४ सप्टेंबर : गणेश उत्सव - झ्युरिक

रविवार ३० ऑक्टोबर दिवाळी उत्सव - झ्युरिक

विचाराधीन कार्यक्रम (तारीख आणि स्वरूप बदलू शकते)

शनिवार ८ ओक्टोबर दसरा - झ्युरिक

रविवार ६ नोव्हेंबर दिवाळी उत्सव - जिनिव्हा


Recent Articles on Web site

इतिहासातले संदर्भ

डॉ श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांच्या कविता

BMMS Sponsors